Medlemsregler

Som medlem i Hägersten TK förbinder du dig att följa följande regler:

Följa Riksidrottsförbundets (RF) och Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) regler gällande dopning***

Följa föreningens stadgar. Detta innebär att verka för** tyngdlyftning och följa de mål som IWF har uppsatta på att tyngdlyftning som idrottsgren i första hand och som motionsform i andra hand.

Betalar din medlemsavgift i tid, utan dröjsmål. Ingen avgift ingen träning*

Släpper inte in** personer i lokalen som inte är medlemmar eller säger sig ha glömt passerkort. 

Passerkort är personligt och får inte lånas ut till någon annan person.

Ser till att dörr till lokal, omklädningsrum och fönster alltid går i lås efter in- eller utpassering.

Hjälper till att hålla ordning i lokalen såsom att alltid plocka bort vikter och inte skräpa ner utan utnyttja befintliga papperskorgar.

 

*Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.

**Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

***Om medlem blivit avstängd av RF för dopning avstängs vederbörande även från att träna i lokalen. TL kan också genom styrelsen utdöma livstids uteslutning från klubben om dopningsbrott begåtts. Styrelsen har också rätt att polisanmäla händelsen.

Uteslutning gäller tills vidare, medlemsavgift betalas ej tillbaka.

Bli medlem:

Provträning:

Sker tisdagar eller torsdagar med föreningens instruktörer. Förfrågan om provträning ska ske muntlig eller skriftligt till styrelse.

Efter provträning, fyll i medlemsansökan på hemsidan, efter besked från styrelse, betala in aktuell avgift.

Träning övriga dagar: Tyngdlyftning är en idrott som ställer stora krav på teknik för att skador ej ska ske, föreningen har därför som policy att nya medlemmar enbart tränar på gruppträningarna tills styrelse anser att medlem har nog god teknik för att även träna på egen hand.

 

 

Utrustning.

Medtagning av egen eller ny träningsutrustning i lokalen sker med styrelsens godkännande.

Hägersten Tyngdlyftningsklubben beslutar genom styrelse och årsmöten om inköp av utrustning, möblering av lokal och skötseln.

Öppettider.

Hägersten Tyngdlyftningsklubben förbehåller sig rätten att göra ändringar i öppettider.

Schemalagda aktiviteter har alltid företräde och ska respekteras. Vid dessa tider utgår övrig träning om annat ej utlysts.

Klädpolicy

Träna i rena skor och rena träningskläder.

En under och en överdel (minst kortbyxa och linne) Inneskor eller strumpor.

Träning

Du har tillgång till träning i mån av plats. Tänk på att planera din träning och kom i god tid, eftersom det under vissa tidpunkter kan bli trångt i lokalen.

Observera att ungdomsträning alltid har företräde.

Att dela utrustning är en självklarhet. Tränande skall låta andra tränande använda träningsutrustningen under setvilan.

Ansvar för ägodelar

Hägersten Tyngdlyftningsklubben rekommenderar tränande att förvara värdesaker i Västertorpshallens värdeskåp. Hägersten Tyngdlyftningsklubben ansvarar inte för förlorade personliga ägodelar på grund av stöld.

Hälsotillstånd

Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i aktiviteter hos Hägersten Tyngdlyftningsklubben.